Grupy parafialne

W naszej parafii istnieje kilka grup- wspólnot, które poprzez modlitwę, pracę, przybliżają Chrystusa, jego prawdy ewangelii, uświęcając siebie i innych. Do tych grup zaliczamy: asystę parafialną, scholę, Ministrantów, Koło Misyjne, Grupę Liturgiczną, Kółka Różańcowe, Akcję Katolicką, Rade gospodarczą i Duszpasterską, Redakcję strony internetowej.

 • ASYSTA PARAFIALNA to wspólnota, która swoją obecnością ubogaca procesje eucharystyczne w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, odpusty parafialne, uroczystości Bożego Ciała. Skupia dwanaście dziewczynek sypiących kwiatkami, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrowitego oraz młodzież. Noszone są dwa feretrony, pięć chorągwi, ostatnio przybyła Figura Matki Bożej Fatimskiej, którą nosimy procesjonalnie 13 -tego każdego miesiąca.
 • SCHOLA to grupa 10 dziewcząt prowadzona przez Pana Wiesława Argalskiego, organistę naszej parafii. Swoim śpiewem ubogaca liturgię w każdą niedzielę i święta. Regularnie , co piątek odbywają się spotkania, próby, przygotowujące grupę do niedzielnej liturgii.
 • WSPÓLNOTA MINISTRANTÓW to grupa licząca 30 chłopców ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Raz w miesiącu oraz przed świętami odbywają się spotkania- zbiórki ministranckie, poprzez które kształtuje się ich charakter, osobowość oraz wiedzę religijną i trwanie przy Chrystusie. Jeden spośród ministrantów wstąpił w miesiącu wrześniu do Seminarium Duchownego. Każdy ministrant pełni posługę ołtarza w niedzielę oraz w dni powszednie. W wolnych chwilach uczestniczą w turniejach sportowych, wycieczkach turystycznych.
 • KOŁO MISYJNE to wspólnota skupiająca trzydzieścioro dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzona przez Panią katechetkę Marzenę Dunajską. Spotkania tej grupy odbywają się regularnie w każdym tygodniu, podczas których poza modlitwą podejmowane są inicjatywy na rzecz misji. Organizowane są konkursy, pielgrzymki, akcje, wystawy misyjne w szkole i świątyni. Organizowany jest tydzień misyjny w miesiącu październiku, liturgia prowadzona w kościele, inscenizacje misyjne. W okresie świąt sprzedawane są karty świąteczne, stroiki , sianko na stół wigilijny oraz pozyskiwane ofiary pieniężne na działalność koła i misji. Wraz z parafią koło misyjne prowadzi adopcję na odległość, gdzie ze zdobytych ofiar finansowana jest dwójka dzieci w Kamerunie, ich szkoła, ubranie oraz życie. Wspomagana jest misja prowadzona przez Siostry Pasjonistki w Kamerunie.
 • WSPÓLNOTA LITURGICZNA prowadzona przez Panią Marzenę Dunajską rozważa Pismo Św., w każdą niedzielę czyta czytania mszalne, modlitwę wiernych, przynosi dary, prowadzi rozważania i różaniec w miesiącu październiku, oraz Drogę Krzyżową.
 • KOŁA RÓŻAŃCOWE W naszej parafii istnieją 3 takie koła - tworząc wspólnotę 60 osób. Ozelatorkami są: Pani Stanisława Markowska, Pani Maria Stusińska , Pani Zofia Kułakowska. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, pierwszy piątek miesiąca, pierwszą sobotę miesiąca oraz zwykłe dni prowadzą różaniec i adorację Najświętszego Sakramentu. W pierwszą niedzielę miesiąca podczas spotkań omawiane są tematy bieżące kościoła oraz ustalana jest intencja różańca na kolejny miesiąc. Członkinie biorą udział w pielgrzymkach do miejsc świętych, organizują sobie spotkania przy herbacie na Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz spotkania ogniskowe.
 • AKCJA KATOLICKAjest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w organizowaną misję apostolską.
  Zadaniem  Akcji Katolickiej jest  praca formacyjna samych członków akcji, organizowanie dzieł charytatywnych i duchowych. Raz w  miesiącu odbywają się spotkania, których celem jest modlitwa, formacja i organizacja inicjatyw zgodnych ze statutem Akcji Katolickiej na rzecz parafii i diecezji.

  Patron Akcji Katolickiejśw. Wojciech i  bł. Stanisław Kostka Starowieyski.
  Uroczystość Akcji Katolickiej niedziela   Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 • RADA GOSPODARCZA I DUSZPASTERSKA Spotkania tej wspólnoty odbywają sie raz na pół roku. Pozwala to łatwiej podejmować decyzje księdzu proboszczowi w kierowaniu parafią pod względem duszpasterskim i materialnym.
 • DEKANALNE DUSZPASTERSTWO RODZIN prowadzone przez 3 świeckich doradców życia rodzinnego. W miesiącu maju, czerwcu i wrześniu odbyły się cykliczne spotkania dla narzeczonych z dekanatu Dobrzyń nad Drwęcą. 
 • PARAFIALNA STRONA INTERNETOWA - Od roku 2009 funkcjonuje w naszej parafii strona internetowa, na której znajduje się wiele ciekawych artykułów, informacji dotyczących życia parafialnego, regularnie uaktualnianych.

Jan Paweł II

Jan-Paweł-II

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.

Jan Paweł II
 

Czytaj więcej....

Papież Franciszek

flickr-8561266141-hd2

Bez Krzyża (...) jesteśmy ludźmi doczesnymi, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana.

Papież Franciszek

Czytaj więcej...