KOMUNIKAT
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca
w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest
dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się
wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych
piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych
podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie
Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi
sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:
• prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie;
• w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne, nie przerywa się ciągłości
    owoców duchowych pobożnej praktyki, pod warunkiem dokończenia jej zaraz,
    gdy będzie to możliwe;
• dlatego, jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków
    miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii
    w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba
    tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;
• zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym
    dniu (pierwszy - piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu,
    jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać
    z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba,
    z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt
    żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać .
 
Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów KEP
.

Jan Paweł II

Jan-Paweł-II

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.

Jan Paweł II
 

Czytaj więcej....

Papież Franciszek

flickr-8561266141-hd2

Bez Krzyża (...) jesteśmy ludźmi doczesnymi, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana.

Papież Franciszek

Czytaj więcej...