Galeria

Konto parafii

PARAFIA
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W OSTROWITEM

Nr konta:  NOWY
95 1240 3406 1111 0010 6076 3405

Odwiedziło nas:

Poland 92.7%Poland
United States 5.6%United States
Germany 0.8%Germany
United Kingdom 0.6%United Kingdom
Norway 0%Norway
Russian Federation 0%Russian Federation

Dzisiaj: 80
Wczoraj: 165
Bieżący tydzień: 351
Poprzedni tydzień: 834
Bieżący miesiąc: 245
Poprzedni miesiąc: 1056
Ogółem: 68708
Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter

Codzienny pacierz

Odsłony: 736

CODZIENNY PACIERZ

MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz, ……….

POZDROWIENIE ANIELSKIE  - Zdrowaś Maryjo, ……

SKŁAD APOSTOLSKI Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

UWIELBIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 1. Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
 2. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 3. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 4. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 5. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 6. Nie zabijaj.
 7. Nie cudzołóż.
 8. Nie kradnij.
 9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 10. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 11. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pan Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

W niedziele i święta nakazane: uczestniczyć we Mszy świętej.

Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przy-jąć Komunię Świętą.

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nie-śmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

TRZY CNOTY BOSKIE

 1. Wiara
 2. Nadzieja
 3. Miłość

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

 1. Roztropność
 2. Sprawiedliwość
 3. Umiarkowanie
 4. Męstwo

NAJWAŻNIEJSZE DOBRE UCZYNKI

 1. Post
 2. Modlitwa
 3. Jałmużna

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM DUSZY

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejących pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM CIAŁA

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać.

GRZECHY GŁÓWNE

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

 1. Śmierć
 2. Sąd Boży
 3. Niebo albo piekło

AKT WIARY Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty Dobro nieskończone.

AKT ŻALU Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu.

ANIELE BOŻY Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, Doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna… Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna… A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna… – Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Jan Paweł II

Jan-Paweł-II

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.

Jan Paweł II
 

Czytaj więcej....

Papież Franciszek

flickr-8561266141-hd2

Bez Krzyża (...) jesteśmy ludźmi doczesnymi, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana.

Papież Franciszek

Czytaj więcej...