Galeria

Konto parafii

PARAFIA
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W OSTROWITEM

Nr konta:  NOWY
95 1240 3406 1111 0010 6076 3405

Odwiedziło nas:

Poland 92.7%Poland
United States 5.6%United States
Germany 0.8%Germany
United Kingdom 0.6%United Kingdom
Norway 0%Norway
Russian Federation 0%Russian Federation

Dzisiaj: 80
Wczoraj: 165
Bieżący tydzień: 351
Poprzedni tydzień: 834
Bieżący miesiąc: 245
Poprzedni miesiąc: 1056
Ogółem: 68708
Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter

Modlitwy w chorobie

Odsłony: 584

               MODLITWA CHOREGO

Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, Tyś doświadczył, czym jest ból i cierpienie, Tyś niósł chorym ulgę i zdrowie. I ja, dotknięty chorobą, zwracam oczy i serce do Ciebie. Zmiłuj się nade mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła, abym lepiej zrozumiał sens bólów i choroby. Daj mi siłę wytrwania
i podtrzymuj moją nadzieję. Matko Częstochowska! Skieruj myśli moje ku wyższym rzeczom i prawdzie wiecznej, pomóż mi zrozumieć wolę Bożą, aby zechciała mi zwrócić siły i zdrowie.

PODZIĘKOWANIE ZA UZYSKANE ZDROWIE

Pełen radości przyjmuję do swego domu znak Opatrzności Bożej – Parafialny Obraz Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej. Czynię to, Panie Jezu, ze słowem podziękowania i uwielbienia za przywrócone zdrowie. Wiele zawdzięczam opiece pielęgnującym i lekarzom, jak i dobrym rękom i sercom życzliwych ludzi, ale Ty, Boże, kierujesz wszystkim i Tyś wszystkiego pierwszą przyczyną. Twoja wola sprawiła, że wróciły mi siły, że wracam do rodziny i do pracy. Za to wszystko niech Imię Pańskie będzie uwielbione teraz i na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA CHOREGO

Boże, proszę Cię za naszego chorego……… Spójrz na cierpienie jego ciała i duszy, i okaż mu miłosierdzie. Spraw, by doznał potęgi Twojej dobroci i w zdrowiu i radości mógł wrócić do normalnego życia. Póki jednak choruje, wzmocnij w nim głęboką ufność wobec Twoich ojcowskich zamierzeń i pomóż mu poddać się Twojej woli. Dobra Matko i Królowo! Dziś błagamy i prosimy przyjmij nasze wstawiennictwo za chorego…. i przed tron Swego Syna Jezusa Chrystusa zanieś wołanie o łaskę zdrowia – Matko Boża, uzdrowienie chorych – módl się za nami.

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ

Ukochany mój Panie, Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte, przestało bić Twe serce na krzyżu. Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy moje serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje Jezu miłosierdzie. „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

Najłaskawszy Jezu, miłujący dusze nasze, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez cierpienia Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we Krwi Swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Konające Serce Jezusa, zlituj się nad konającymi! Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, wstawiaj się za nami.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Panie Jezu Chryste! W zjednoczeniu z męką Twoją ofiaruję przez ręce Bolesnej Matki Twojej wszystkie moje modlitwy, prace, cierpienia i dobre uczynki za dusze zmarłych… Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż miłosierdzie duszom sług i służebnic swoich i odpuść im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności mogli przejść do życia wiecznego. Amen.

 

 

Jan Paweł II

Jan-Paweł-II

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.

Jan Paweł II
 

Czytaj więcej....

Papież Franciszek

flickr-8561266141-hd2

Bez Krzyża (...) jesteśmy ludźmi doczesnymi, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana.

Papież Franciszek

Czytaj więcej...