Galeria

Konto parafii

PARAFIA
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W OSTROWITEM

Nr konta:  NOWY
95 1240 3406 1111 0010 6076 3405

Odwiedziło nas:

Poland 92.7%Poland
United States 5.6%United States
Germany 0.8%Germany
United Kingdom 0.6%United Kingdom
Norway 0%Norway
Russian Federation 0%Russian Federation

Dzisiaj: 80
Wczoraj: 165
Bieżący tydzień: 351
Poprzedni tydzień: 834
Bieżący miesiąc: 245
Poprzedni miesiąc: 1056
Ogółem: 68708
Visitor heat map tracker, live visitor tracking, real time visitor counter

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Odsłony: 1320

   NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj, przed Twój święty, obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na własne zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Boża Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. ………………………………….

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie, udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę, łaskę, o której w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen

Przedstawmy Maryi nasze osobiste, ukryte w sercu przeproszenia, uwielbienia podziękowania i prośby……………………………………

Pod Twoją obronę

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością, z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszym wspólnym przebłaganiem, dziękczynieniem i z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć łaskawie na naszą szczerą modlitwę i wysłuchać naszych błagań.

Przebłaganie

Matko Nieustającej Pomocy z ranami ciętymi na twarzy, dowodami wzgardy, nienawiści, grzechu i niewiary. Chcemy Cię przeprosić za profanację, która zostawiła szramy na Twoim obliczu i na obliczu Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa w jasnogórskim wizerunku i za wszystkie grzechy przodków naszych i nasze, które czyniły i wciąż na nowo czynią rany na Twojej twarzy. Chcemy Cię Matko przepraszać za wszelkie zło uczynione w naszej parafii i w całej Polsce kiedykolwiek w historii i komukolwiek, bez względu na narodowość, poglądy i wyznanie.

Będziemy powtarzać:

Przepraszamy Cię Jasnogórska Pani

– Za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych,

– Za grzechy niewiary i usuwania Ciebie z życia,

– Za niszczenie wiary w sercach dzieci i młodzieży,

– Za brak modlitwy codziennej i za to, że nie staramy się Ciebie coraz lepiej poznawać,

– Za brak szacunku dla imienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego,

– Za lekceważenie imienia Maryi i imion świętych pańskich,

– Za niegodne traktowanie swojego duszpasterza – kapłana – proboszcza

– Za brak szacunku do świątyń, cmentarzy i miejsc świętych oraz przedmiotów poświęconych,

– Za znieważanie dni świętych przez niekonieczną pracę, handel i zakupy w niedzielę i święta,

– Za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem Mszy świętej,

– Za dobrowolne – z lenistwa – opuszczanie Mszy świętej,

– Za niegodne, świętokradzkie przystępowanie do Komunii świętej,

– Za nieszczerą, świętokradzką spowiedź świętą,

– Za brak szacunku i miłości do rodziców, przełożonych oraz starszych i dobrodziejów,

– Za lekceważenie obowiązków rodzicielskich i wynikających ze stanu życia,

– Za wyśmiewanie chorych, cierpiących i kalek,

– Za grzechy przeciwko życiu, zabójstwa i pobicia, nienawiść i krzywdy,

– Za odmawianie dzieciom nie narodzonym prawa do życia,

– Za aborcję i eutanazję, oraz zgadzanie się na te potworne łamanie przykazania „nie – zabijaj”, lub nakłanianie do tych czynów,

– Za nadużywanie alkoholu, grzechy pijaństwa i narkomanii,

– Za grzechy przeciwko czystości popełniane samotnie bądź z drugą osobą,

– Za oglądanie, rozprowadzanie i propagowanie pornografii,

– Za nakłanianie zwłaszcza dzieci i młodzież do grzechów nieczystych,

– Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej,

– Za rozwody i życie wspólne bez sakramentalnego małżeństwa,

– Za brak poszanowania własności prywatnej i społecznej,

– Za nieuczciwość i nierzetelność w pracy,

– Za kradzieże i oszustwa,

– Za kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, plotki czy pochlebstwa,

– Za życie w kłamstwie, dwulicowość i cynizm,

– Za nie przestrzeganie postu od pokarmów mięsnych w piątek,

– Za udział w zabawach i dyskotekach w piątki,

– Za nieżyczliwość i obojętność na potrzeby ludzkie,

– Za wszystko, co sprzeciwia się przykazaniu miłości bliźniego,

– Za zaniedbywanie dobra,

– Za brak odwagi w wyznawaniu Chrystusa i odpowiedzialności za Kościół,

– Za stawianie wartości materialnych wyżej od Boga,

– Za to, że nie dajemy świadectwa o Bogu w otaczającym nas świecie,

– Za uleganie pokusom i podszeptom szatańskim,

– Za grzechy pychy i chciwości, nieczystości i zazdrości, za nieumiarkowane w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo,

– Za grzechy przeciwko Twojemu Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu i Bożemu Macierzyństwu,

– Za grzechy, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Ciebie,

– Za bluźnierstwa przeciw Twoim obrazom i wizerunkom,

– Za profanację Twojego częstochowskiego wizerunku Królowej Polski,

– Za każdy ludzki grzech,

Podziękowania

Matko Cudownej Przemiany, pomimo licznych grzechów naszych i grzechów naszych przodków, pomimo profanacji, pomimo tego, że niejednokrotnie zapominamy o Tobie – Ty wciąż z nami jesteś, jak dobra Matka przy dziecku, które czasem schodzi na złą drogę życia. Dziękujemy Ci za to Maryjo – Matko nasza kochana. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w łaskami słynącym wizerunku w Częstochowie już od ponad 600 lat. Dziękujemy za dobrodziejstwa duchowe i doczesne, otrzymane od Boga dzięki Twemu pośrednictwu. Dziękujemy za Twoją opiekę, za to, że stoisz na straży naszej wiary, że wspierasz, że pocieszasz, że upominasz. Bądź błogosławiona za to, że w Swojej dobroci wciąż wypraszasz nam u Boga łaski potrzebne do życia prawdziwie chrześcijańskiego i zbawienia wiecznego.

Będziemy powtarzać:

Dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

– Za Twoją obecność od wieków w tym łaskami słynącym wizerunku,

– Za Twoją miłość i otwarte serce dla każdego człowieka,

– Za przykład wierności Bogu w każdym cierpieniu i doświadczeniu,

– Za pomoc w zachowaniu przykazań Bożych i kościelnych,

– Za uzdrowionych z choroby,

– Za pocieszonych w strapieniu,

– Za ocalonych z rozpaczy,

– Za podtrzymanych w zwątpieniu,

– Za wyzwolonych z mocy grzechu, zła i szatana,

– Za łaskę przemiany i nawrócenia dla grzesznych,

– Za wysłuchanych w błaganiu,

– Za litość nam okazaną

– Za Twoją miłość macierzyńską,

– Za dobroć Twą niezrównaną,

– Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,

Prośby

Maryjo, usłysz teraz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie z wiarą i nadzieją, że Ty wszystko wiesz, że wiesz czego nam najlepiej potrzeba. Wysłuchaj naszych próśb, jeśli one posłużą do zbawienia naszego i bliźnich naszych.

Będziemy powtarzać:

Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy

– Za chorych, abyś ich uzdrowiła,

– Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

– Za płaczących, abyś im łzy otarła,

– Za sieroty i opuszczonych, abyś im była Matką,

– Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

– Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

– Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

– Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,

– Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

– O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję Dziewicę, za Matkę; dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

 

Jan Paweł II

Jan-Paweł-II

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.

Jan Paweł II
 

Czytaj więcej....

Papież Franciszek

flickr-8561266141-hd2

Bez Krzyża (...) jesteśmy ludźmi doczesnymi, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana.

Papież Franciszek

Czytaj więcej...